Extraordinary General Meeting

August 15, 2019

The Extraordinary General meeting (EGM) will take place on August 15, 2019.

The notice convening the EGM including the agenda and other relevant information can be found below.

Downloads

English

Notice convening the EGM including the agenda and information on share capital and voting rights  - Download.

Registration form Proxy - and vote correspondance form - Download.

Registration form - Download.

Total number of shares and voting rights - Download.

Questions concerning EGM send to investor@bioporto.com

Dansk

Indkaldelse til generalforsamlingen inkl. agenda, fuldstændige forslag og oplysninger om aktiekapital og stemmerettigheder - Download.

Blanket til bestilling af adgangskort. Udfyldes og indsendes til selskabet, se vejledning på blanketten - Download.

Blanket til fuldmagt og brevstemme. Udfyldes og indsendes til selskabet, se vejledning på blanketten - Download.

Aktier og stemmerettigheder - Download.

Spørgsmål vedr. generalforsamlingen til investor@bioporto.com